Fundacja KULTURA NGO

Zaczęło się od zdziwienia. W dużej grupie, zróżnicowanej wiekowo, nikt nie wiedział, czym są organizacje pozarządowe. Postanowiliśmy ten fakt zmieniać i tak powstała Fundacja KULTURA NGO. Co robimy?

Naszą misją jest działalność kulturalno -oświatowa zmierzająca do propagowania wiedzy o organizacjach pozarządowych  i wspieranie NGO w budowaniu wizerunku społecznego i medialnego.

Na szkolenich podpowiadamy organizacjom, jak iść z duchem czasu w szeroko rozumianej promocji. Na zajęciach                 z młodzieżą szkolną i studencką  rozmawiamy o istocie fundacji, stowarzyszeń, o aktywnym życiu w społeczeństwie. Chętnie przyjmujemy też zaproszenia na podobne spotkania od Seniorów.

Dzieciom (z rodzicami, dziadkami, starszym rodzeństwem) dedykujemy projekt  Kultura NGO, podczas którego  bawimy się, gramy i rozszyfrowujemy zasady działania organizacji pozarządowych.

Wolontariuszki i Wolontariusze są filarem wielu organizacji (nie tylko naszej). Dziękujemy Wam za wsparcie i zapraszamy na spotkania (opracowane specjalnie dla Was), podczas których szkolimy, integrujemy, rozwijamy zainteresowania.

Wierzymy, że szeroka informacja na temat NGO przyniesie fundacjom i stowarzyszeniom lepszy wizerunek i więcej sympatyków. Dlatego też w portalu pozarzadowe.pl pokazujemy ważne, ciekawe działania NGO, tak by każdy mógł sprawdzić, czym są i co robią organizacje non-profit. Jeśli podzielasz nasz pogląd – dołącz do nas. Wspólnie lepiej wypełnimy tę misję.

 

Zarząd fundacji 

Prezes Fundacji – Andrzej Żywólko

Wiceprezes Fundacji – Małgorzata Czech

Statut

Opinie

Sprawozdanie za 2015