OŚWIATA

Dla szkół, uczelni

Działalność trzeciego sektora szybko się rozwija. Fundacje i stowarzyszenia coraz częściej stają się pracodawcami, wolontariat zastępuje praktyki, pojawił się nowy zawód związany z organizacjami pozarządowymi. Dzisiejsi uczniowie, studenci wkraczając na rynek pracy spotkają się z nową rzeczywistością. Warto ich do niej  przygotować, by potrafili sobie poradzić z wyzwaniami zarówno zawodowymi, jak i społecznymi.

Zaproś nas do siebie (do swojej szkoły, na uczelnię) – pokażemy, co robią organizacje pozarządowe i dlaczego ich funkcja jest istotna dla społeczeństwa. Powiemy, jak wybrać organizacje godne wsparcia, kiedy warto pomagać i jaki wolontariat jest najlepszy.

 

Dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora

Świat wokół nas szybko się zmienia. Chcesz dotrzymać mu kroku, żyć aktywnie w społeczeństwie, poszerzać wiedzę na temat organizacji pozarządowych? Zaproś nas na spotkanie. Wyjaśnimy skąd biorą się nieporozumienia związane z wizerunkiem NGO. Powiemy, jak wybrać, monitorować i wspierać organizacje non-profit.